Budżet obywatelski Jastrzębie-Zdrój 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jastrzębie-Zdrój 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 15.04.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 22.05.2017
  3. Głosowanie 07.06.2017 - 27.06.2017
  4. Ogłoszenie wyników 30.06.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jastrzębie-Zdrój 2017: zasady

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogli składać propozycje do budżetu obywatelskiego na 2018 rok od 1 marca do 15 kwietnia. Zadanie musiało być poparte pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat.


Jastrzębianie wybrali zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Osiedle Staszica – projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul. Wrocławskiej – 60 550 zł

Osiedle Barbary – zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP nr 15 – 78 156 zł

Osiedle Bogoczowiec – likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU – 37 749 zł

Osiedle Morcinka – zielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP-13 i boiska MOSIR przy ul. Katowickiej – 51 101 zł

Osiedle Arki Bożka – siłownia na wolnym powietrzu - projekt z wykonaniem - ul. Wrzosowa działka 176/25 – 61 240 zł

Osiedle Gwarków – renowacja i doposażenie siłowni szkolnej - ZSH ul. Wielkopolska 20 – 9 000 zł, mały amfiteatr - Publiczne Przedszkole Nr 6 – 50 000 zł, zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla - 8 000 zł

Osiedle Pionierów – wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP-6 – 85 269 zł

Osiedle Zdrój – budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa – 89 000 zł

Osiedle Zofiówka – remont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul. Ruchu Oporu 56-48 – 43 000 zł, remont chodnika ul. Wodeckiego – 6 000 zł

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – budowa oświetlenia ul. Strażackiej – 50 000 zł

Osiedle Chrobrego – IV etap modernizacji chodnika prowadzącego od ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny – 55 556 zł

Osiedle Przyjaźń – wykonanie ogródka rekreacyjnego - działka 2518/58 – 66 209 zł

Osiedle 1000-lecia Szeroka – wymiana ławek w "mini parku" szczyt bloku Nr 1 – 12 000 zł, oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu - 31 429 zł

Osiedle Tuwima – remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej – 33 475 zł

Sołectwo Bzie – remont/modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka – 70 000 zł, wykonanie oświetlenia na całej ul. Zameckiej - 70 000 zł

Sołectwo Ruptawa-Cisówka – defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń dla Strażaków Ochotników i Mieszkańców Sołectwa – 6 900 zł, rozbudowa sieci oświetleniowej ul. Gliniana – 70 000 zł

Sołectwo Skrzeczkowice – odtowrzenie rowu przydrożnego ul.Kwiatowa – 49 501 zł

Sołectwo Borynia – budowa oświetlenia ul. Zamkowej –82 245 zł

Sołectwo Moszczenica - remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szotkowicka 3b do numeru 1H - 87 634 zł

Sołectwo Szeroka – remont chodnika ul. Fredry – 16 800 zł, plac zabaw przy PP Nr 13 - 46 152 zł, remont chodnika asflatowego ul. Norwida - 33 280 zł

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Telefon 32 4785 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości