Budżet obywatelski Jastrzębie-Zdrój 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jastrzębie-Zdrój 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 15.04.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 22.05.2018
  3. Głosowanie 24.05.2018 - 26.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jastrzębie-Zdrój 2018: zasady

Propozycje zadania mógł zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym miał co najmniej 16 lat. Projekty można było składać od 1 marca do 15 kwietnia.
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zdecydowali, na co wydać 1,5 miliona złotych w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.
Pieniądze zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Wśród zaproponowanych zdań, które będą realizowane, znalazły się m.in. siłownia zewnętrzna, plac zabaw, street workout, zakup odświeżaczy powietrza, budowa oświetlenia czy remont chodnika.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Telefon 32 47 85 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości