Budżet obywatelski Jasło 2018

Budżet obywatelski Jasło 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2018 - 18.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.10.2018 - 31.10.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 03.11.2018
  4. Rozpatrywanie odwołań 15.11.2018
  5. Głosowanie 25.11.2018 - 15.12.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jasło 2018: zasady

Po raz pierwszy jaślanie będą mogli współdecydować o tym jakie inwestycje będą realizowane w ich mieście. Jeszcze w tym roku mieszkańcy Jasła w ramach budżetu obywatelskiego będą mogli zaproponować, a później wybrać zadania, które zostaną zrealizowane. Na ten cel, z budżetu miejskiego, przeznaczono 300 tysięcy złotych.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, jako specjalnej formy konsultacji społecznych, stało się możliwe między innymi po zrealizowaniu projektu e-usług, w tym wdrożeniu elektronicznego systemu dialogu społecznego w ramach Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych.
Propozycje projektu do budżetu obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec Jasła (osoba mieszkająca na terenie miasta i mająca ukończone 13 lat), a lista poparcia dla tego projektu musiała zostać podpisana przez co najmniej 25 mieszkańców.
Formularze z propozycjami projektów zostały następne poddane weryfikacji przez powołany zespół (4 pracowników UMJ oraz radnych, będących przewodniczącymi stałych komisji Rady), który przy weryfikacji oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.

Głosowanie rozpoczęło się 25 listopada.
Każdy mieszkaniec Jasła powyżej 13 roku życia, może wskazać z listy pomysł (jeden lub kilka, ale nie więcej niż 5), który najbardziej mu się podoba. Te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w wyznaczonej kwocie będą realizowane w przyszłym roku. Miasto na projekty obywatelskie zarezerwowało w sumie 300 tys. zł.

Lista projektów, na które można oddać głos:

- Rewitalizacja istniejącego placu zabaw na Osiedlu Rafineria – koszt 70 tys. zł
- Ławeczka z brązu z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem i jego muzyką filmową – 128 tys. 505 zł.
- Otwarte Strefy Aktywności (osiedle Gamrat) – 70 tys. zł
- Zakup umundurowania dla Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej – 32 tys. 400 zł
- Plac rekreacyjno-sportowy dla osiedla Brzyszczki - siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci – 110 tys. zł
- Drenaż boiska sportowego w Jaśle, przy ulicy Śniadeckich – 209 tys. 250 zł
- Doposażenie świetlicy osiedlowej w Ulaszowicach – 10 tys. zł
- Wymiana nawierzchni między ulicami Koralewskiego a Bednarską – 50 tys. zł
- Zakup wyposażenia oraz remont domu ludowego na os. Jasło-Kaczorowy – 25 tys. zł
- Integracyjny plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna (tereny MOSiR) – 200 tys. zł
- Świat Piłki Kopernik (osiedle Kopernik) – 60 tys. zł
- Modernizacja podłoża placu zabaw przy ul. Szkolnej – 40 tys. zł
- Jasło - miasto drzew i uporządkowanej zieleni – 100 tys. zł
- Rewitalizacja parku przy Domu Ludowym w Jaśle - ul. Sobniowska – 29 tys. 435 zł
- Organizacja warsztatów pn. "Wybieram Rodzinę" – 31 tys. zł
- Doposażenie Domu Ludowego w Jaśle - Sobniowie w sprzęt kuchenny i cateringowy – 6 tys. 650 zł
- Polepszenie dostępności do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w parku linowym na Os. Jasło – Gądki – 17 tys. zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. "Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Farnej w Jaśle" – 130 tys. zł
- Organizacja przeglądu zespołów muzycznych i festiwalu "Rock in Jasło" – 90 tys. zł
- Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno-sportowych na os. Bryły – 97 tys. 853 zł
- Siłownia plenerowa (os. Ulaszowice) – 65 tys. zł
- SMART CITY - wzrost atrakcyjności terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta Jasła poprzez zakup i montaż Inteligentnych Ławek Solarnych – 150 tys. zł
- Remont boiska sportowego na Os. Jasło-Krajowice przy ul. Okrężnej – 60 tys. zł
- Wiem czym oddycham w Jaśle – 74 tys. 156 zł.

Głosować można internetowo: przez elektroniczny formularz: konsultacje.um.jaslo.pl lub tradycyjnie na kartach dostępnych w urzędzie miasta.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta w Jaśle

Lokalizacja: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło Telefon +48 13 448 63 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości