Budżet obywatelski Jasło 2018

Budżet obywatelski Jasło 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2018 - 18.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.10.2018 - 31.10.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 03.11.2018
  4. Rozpatrywanie odwołań 15.11.2018
  5. Głosowanie 25.11.2018 - 15.12.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jasło 2018: zasady

Po raz pierwszy jaślanie będą mogli współdecydować o tym jakie inwestycje będą realizowane w ich mieście. Jeszcze w tym roku mieszkańcy Jasła w ramach budżetu obywatelskiego będą mogli zaproponować, a później wybrać zadania, które zostaną zrealizowane. Na ten cel, z budżetu miejskiego, przeznaczono 300 tysięcy złotych.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, jako specjalnej formy konsultacji społecznych, stało się możliwe między innymi po zrealizowaniu projektu e-usług, w tym wdrożeniu elektronicznego systemu dialogu społecznego w ramach Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych.
Propozycje projektu do budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Jasła (osoba mieszkająca na terenie miasta i mająca ukończone 13 lat), a lista poparcia dla tego projektu powinna być podpisana przez co najmniej 25 mieszkańców. Formularze z propozycjami projektów zostaną poddane weryfikacji przez powołany zespół (4 pracowników UMJ oraz radnych, będących przewodniczącymi stałych komisji Rady), który przy weryfikacji będzie oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.
Zagłosować na dany projekt będzie można jednorazowo za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych lub za pomocą karty do głosowania wydanej w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację poznamy 3 listopada.
Głosowanie rozpocznie sie 25 listopada.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta w Jaśle

Lokalizacja: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło Telefon +48 13 448 63 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości