Budżet obywatelski Jarosław 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jarosław 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.06.2018 - 31.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.08.2018 - 04.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.09.2018
  4. Głosowanie 08.09.2018 - 28.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 12.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jarosław 2018: zasady

9300 osób oddało swój głos w czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Do podziału był milion złotych. Z 82 projektów zgłoszonych do głosowania do realizacji wybrano 28.

W kategorii A (wartość zadań 40 - 150 tys. zł) pula do podziału wyniosła 550 tys. zł. Zostały tutaj wybrane 4 projekty. W kategorii B, gdzie do podziału było 300 tys. zł (wartość zadań 10 - 40 tys. zł) wybranych zostało 7 zadań. W kategorii C (wartość zadań do 10 tys. zł) do rozdysponowania zostało przeznaczone 150 tys. zł. Zostanie tu zrealizowanych 18 zadań.

Głosowanie trwało od 8 do 28 września 2018.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jarosławia

Lokalizacja: Rynek 1, 37-500 Jarosław Telefon +48 166248700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości