Budżet obywatelski Jarosław 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jarosław 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.08.2017 - 19.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.08.2017 - 28.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 29.09.2017
  4. Głosowanie 29.09.2017 - 16.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 25.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jarosław 2017: zasady

Budżet obywatelski w Jarosławiu został wprowadzony w 2014 roku. Do tej pory odbyły się 3 edycje. W 2017 r. głosowano w czwartej edycji na zadania, które będą realizowane w 2018 roku. Przez 3 poprzednie edycje kwota BO wynosiła 600 000 zł.

W czwartej edycji do wydania było 750 000 zł. Mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w trzech kategoriach.
- projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 150 000 zł. Pieniądze przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 450 000 zł.
- projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł. Pieniądze przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł.
- projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł. Pieniądze przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 100 000 zł.

Mieszkańcy wybrali do realizacji 19 zadań. W głosowaniu wzięło udział 8 tys. mieszkańców. Wyniki ogłoszono w październiku 2017 roku. Realizacja nastąpi w 2018 roku.

W kategorii A najwięcej głosów uzyskał projekt:
Zdrowe, bezpieczne i kolorowe strefy ucznia (1221 głosów), czyli remont szatni i siłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 11, zakup szafek i ławek uczniowskich, wyposażenie sali do zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, zakup gier korytarzowych dla dzieci z klas 0-III;

W kategorii B:
- Ogród na Skarpie (865 głosów), czyli zaprojektowanie architektoniczno-florystyczne ogrodu na skarpie przy kościele kolegiaty pw. Bożego Ciała, obejmujące uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu (w tym drobne roboty ziemne), małą architekturę oraz nowe nasadzenia kwiatów i krzewów;

W kategorii C największą popularnością cieszył się projekt: Piknik promujący drogi kulturowe (936 głosów), czyli piknik, wystawy oraz seminarium dotyczących dróg (np. biuro informacyjne, wynajęcie stoiska na piknik, aranżacji sali na wystawę fotograficzną oraz seminarium).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jarosławia

Lokalizacja: Rynek 1, 37-500 Jarosław Telefon 16 6248700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości