Budżet obywatelski Janowiec Wielkopolski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Janowiec Wielkopolski 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017
  2. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Janowiec Wielkopolski 2018: zasady

Od 1 do 29 października 2017 r. mieszkańcy miasta Janowiec Wlkp. mogli głosować nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zgłoszonych przez nich samych.
Wśród propozycji pojawiły się:
- Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. 3 Maja i ul. Szkolnej."
- Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów posiadających właścicieli.
- Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim wraz z remontem chodnika w ulicy Szkolnej z nasadzeniem drzew ulicznych.
- Pomnik postaci Tomasza Hopfera (odlew) – postać stojąca z mikrofonem - lokalizacja Rynek Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
Do wyboru zadania uprawnieni byli pełnoletni mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski.
Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe było w formie papierowej lub przez internet za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
W ramach środków budżetu obywatelskiego na 2018 rok do realizacji przyjęto zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów tj.:
„Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów posiadających właścicieli”

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Lokalizacja: ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Telefon 52 30 23 034
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości