Budżet obywatelski Janowiec Wielkopolski 2016

Edycja budżetu:

2016

Budżet obywatelski Janowiec Wielkopolski 2016: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.05.2016 - 15.09.2016
  2. Głosowanie 06.10.2016 - 28.10.2016
  3. Ogłoszenie wyników 30.10.2016
  4. Realizacja projektów 01.01.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Janowiec Wielkopolski 2016: zasady

Od 6 do 28 października 2016 r. mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski mogli głosować nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgłoszonych przez nich samych.
Wśród propozycji znalazły się:
- Stworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Osiedlowej w Janowcu Wielkopolskim
- Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 8 w Janowcu Wielkopolskim.
Do wyboru zadania uprawnieni byli pełnoletni mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski.
Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe było w formie papierowej lub przez internet za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

Lokalizacja: ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Telefon 52 30 23 034
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości