Budżet obywatelski Janów Lubelski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Janów Lubelski 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 30.04.2018 - 15.05.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2018
  3. Składanie wniosków projektów 30.04.2018 - 15.05.2018
  4. Głosowanie 15.09.2018 - 30.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 01.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.10.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Janów Lubelski 2018: zasady

Mieszkańcy Janowa Lubelskiego będą decydować o tym, które projekty zostaną zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania mamy środki w wysokości 100000 zł.

Lista projektów do głosownia podana zostanie we wrześniu.
15-30 września odbędzie się głosowanie, a wyniki poznamy w październiku

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Janów Lubelski

Lokalizacja: Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski Telefon 15 87 24 330
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości