Budżet obywatelski Ińsko 2019

Budżet obywatelski Ińsko 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.09.2018 - 22.10.2018
  2. Głosowanie 14.11.2018 - 23.11.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ińsko 2019: zasady

Budżet Obywatelski gminy Ińsko stanowią środki finansowe budżetu Gminy Ińsko przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców. Na rok 2019 z budżetu gminy na Budżet Obywatelski przeznaczono 20 tys. zł. Propozycję zadań do BO mógł składać każdy pełnoletni mieszkaniec, o ile złożył poprawnie wypełniony formularz i zebrał 15 głosów poparcia (poparcia mógł udzielić pełnoletni mieszkaniec gminy). Swoje propozycje można było składać do 22 października 2018 roku. Ostatecznie zakwalifikowano 4 projekty zgłoszone przez mieszkańców. Głosowanie na nie odbywało się w dniach od 23 listopada do 23 listopada 2018 r. Zgodnie z zasadami wygra miał ten projekt, który uzyska największą liczbę punktów. Punkty przyznane przez komisję stanowiły 40%, natomiast głosy mieszkańców stanowiły 60% sumy wszystkich punktów. Ostatecznie najwięcej punktów zebrał pomysł zakładający utworzenie boiska piłkarskiego dla najmłodszych "Bambino".

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

Lokalizacja: ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko Telefon 5623025
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości