Budżet obywatelski Inowrocław 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Inowrocław 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.04.2018 - 10.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.06.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 30.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Inowrocław 2018: zasady

Pula 720 tys. zł podzielona zostanie pomiędzy 6 osiedli inowrocławskich. 50 proc. wspomnianej kwoty rozdzielonych zostanie po równo na każde osiedle, a pozostała część proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Inowrocławia

Lokalizacja: ul. Franklina D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław Telefon 52 3555300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości