Budżet obywatelski Inowrocław 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Inowrocław 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.04.2018 - 10.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.06.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 30.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Inowrocław 2018: zasady

UWAGA - w roku 2019 w Inowrocławiu nie odbędzie się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

W 2019 roku, w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, realizowanych jest na terenie Inowrocławia 12 inwestycji zaproponowanych przez mieszkańców.

Przypomnieć warto, że do drugiej edycji IBO (realizacja w 2019 roku) inowrocławianie zaproponowali 34 projekty. Po wstępnej weryfikacji zostało ich 28. Poddane zostały one pod głosowanie, które zakończyło się 30 września 2018 roku. W głosowaniu udział wzięło 2135 osób. Każdy mieszkaniec danego osiedla mógł poprzeć tylko jeden z projektów zaproponowanych dla jego dzielnicy. Większość osób (54,3 proc.) oddawała głosy za pośrednictwem kart, a pozostali skorzystali z możliwości głosowania poprzez internet. Aby projekt został wybrany do realizacji musiał uzyskać minimum 25 głosów. Ostatecznie mieszkańcy wskazali 12 projektów. Na ich realizację miasto zarezerwowało 720 tysięcy złotych.Najpopularniejszym projektem, na który oddano ponad 11 proc. wszystkich ważnych głosów był nowoczesny zestaw zabawowy na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48 na osiedlu Stare Miasto.

Z kolei najwięcej projektów do realizacji wybrano na osiedlach: Piastowskim i Stare Miasto - po 3 oraz Solno i Uzdrowiskowe - po 2.

Najwięcej głosów (41,8 proc. wszystkich ważnych), oddano na osiedlu Stare Miasto - 892. Nie ma się więc co dziwić, że 4 pierwsze projekty z największą liczbą głosów dotyczą właśnie tego osiedla.

A oto lista inwestycji Budżetu Obywatelskiego 2018, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji w roku 2019.

Inwestycja trwa. Osiedle Mątwy - wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 (koszt 76 tys. zł). Realizację zadania przedłużały problemy z wyborem wykonawcy. Dopiero 18 lipca plac budowy przekazano firmie Jordan.

Zadanie zrealizowane częściowo. Osiedle Piastowskie - festyn integracyjny (12 tys. zł), urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych - street workout (73 tys. zł), piłkochwyty na boisku przy ul. Władysława Jagiełły (30 tys. zł).
Festyn odbył się w dniu 21 września br. Nie wykonano jeszcze urządzeń street workout. Powodem była koniecznośc wyboru drugiej firmy, która wykona projekt, co stało się w połowie sierpnia br. Z kolei zadanie polegające na montażu piłkochwytów zostało już wykonane.

Zadane wykonane częściowo. Udało się zorganizować piknik. Obiekty sportowe są w fazie projektowania. Osiedle Solno - obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 11 (25 tys. zł), piknik rodzinny na boisku szkolnym (25 tys. zł).

Oba zadania w trakcie realizacji. Osiedle Stare Miasto - nowoczesny zestaw zabawowy na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Wojciecha (57 tys. zł), siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 (44 tys. zł) oraz projekt ćwiczymy i bawimy się przy Kozłówce (32 tys. zł).

Inwestycja w fazie projektowania. Osiedle Szymborze - bieżnia jednotorowa na boisku Szkoły Podstawowej nr 10 (49 tys. zł).

Zadanie wykonane częściowo. Chodnik został zbudowany. W trakcie zawierania jest umowa na doświetlenie przejśc dla pieszych. Osiedle Uzdrowiskowe - doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Wojska Polskiego (108 tys. zł), wymiana chodnika na ul. Zygmunta Wilkońskiego 35 (92 tys. zł).

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Inowrocławia

Lokalizacja: ul. Franklina D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław Telefon 52 3555300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości