Budżet obywatelski Iława 2017

Budżet obywatelski Iława 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 10.10.2017 - 17.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 10.10.2017 - 24.10.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.10.2017 - 24.11.2017
  4. Głosowanie 12.12.2017 - 27.12.2017
  5. Ogłoszenie wyników 28.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Iława 2017: zasady

Iławski Budżet Obywatelski jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządzie, zwiększa także przejrzystość działań samorządu.
Środki Iławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, to kwota 150 tysięcy złotych, która może być przeznaczona na projekty znajdujące się w kompetencjach Gminy Miejskiej Iława.
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Miejskiej Iława, który ukończył 15 lat.
Do każdego z zadań potrzebne było poparcie 30 mieszkańców w wieku 15 +
Wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane formalnie i merytorycznie.
Głosować możnabyło internetowo na maksymalnie 5 projektów.

Mieszkańcy zdecydowali, że zwycięzcą tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego został projekt "Doposażenie boiska sportowego przy ul. Odnowiciela w Iławie"

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Iławy

Lokalizacja: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława Telefon +89 6490101
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości