Budżet obywatelski Hrubieszów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Hrubieszów 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 22.11.2016 - 15.02.2017
  2. Składanie wniosków projektów 16.02.2017 - 31.03.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2017 - 14.04.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.04.2017
  5. Głosowanie 01.05.2017 - 30.05.2017
  6. Ogłoszenie wyników 01.06.2017
  7. Realizacja projektów 01.06.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Hrubieszów 2017: zasady

W Hrubieszowie dobiega końca realizacja premierowej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali do realizacji trzy projekty. Te są właśnie w trakcie realizacji. Planowy termin ich ukończenia to grudzień 2017. W planach jest już kolejna edycja budżetu.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Hrubieszów

Lokalizacja: ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów Telefon 84 696 23 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości