Budżet obywatelski Hrubieszów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Hrubieszów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.02.2018 - 31.03.2018
  2. Głosowanie 01.05.2018 - 20.05.2018
  3. Ogłoszenie wyników 20.05.2018
  4. Realizacja projektów 20.05.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Hrubieszów 2018: zasady

W Hrubieszowie zrealizowano już jest II edycja budżetu obywatelskiego. Zasady pozostały bez zmian: do realizacji zostały skierowane wybrane przez mieszkańców projekty których łączna kwota realizacji nie przekracza 100 tys. zł.

Największym poparciem cieszył się wniosek o doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2, który poparło 814 uczestników głosowania. Ponad 100 głosów mniej zdobył projekt aktywizacji seniorów, a na trzecim miejscu z 508 głosami uplasowała się propozycja budowy boiska do mini-koszykówki dla najmłodszych. Na dwa pierwsze zadania miasto przeznaczy po 25 tysięcy złotych, a koszt boiska szacuje się na 10 tysięcy.

Na pozostałe dwa pomysły z największym poparciem samorząd przeznaczy po 25 tysięcy. Będą one
wykorzystane na wymianę kulturalną między tancerzami z Hrubieszowa i węgierskiego Kapuvaru oraz treningi dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat w "Akademii Orłów". Pierwszy z tych projektów poparło 492 głosujących, a drugi - 333.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Hrubieszów

Lokalizacja: ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów Telefon 84 696 23 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości