Budżet obywatelski Hel 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Hel 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.09.2018 - 24.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.09.2018 - 26.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.10.2018
  4. Głosowanie 22.10.2018 - 09.11.2018
  5. Ogłoszenie wyników 15.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Hel 2018: zasady

9 listopada zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. Mieszkańcy Helu zdecydowali, że należy :
* zakupić 3 sztuki defibrylatorów AED do zamieszczenia na budynku OSP Hel, na wyposażenie OSP Hel oraz budynku Urzędu Miasta wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla mieszkańców (zadanie nr 3 z karty do głosowania), którego koszt oszacowano na 30 000,00 zł brutto.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Helu

Lokalizacja: ul. Wiejska 50, 84-150 Hel Telefon 58 677-72-40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości