Budżet obywatelski Hajnówka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Hajnówka 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 03.01.2017 - 26.04.2017
  2. Maraton pisania wniosków 26.04.2017 - 10.07.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 26.04.2017 - 10.07.2017
  4. Składanie wniosków projektów 10.07.2017 - 11.08.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.08.2017 - 25.08.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.08.2017 - 01.09.2017
  7. Głosowanie 04.09.2017 - 16.09.2017
  8. Ogłoszenie wyników 18.09.2017 - 02.10.2017
  9. Konkurs na realizację projektów 02.01.2018 - 31.12.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Hajnówka 2017: zasady


Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty, które należą do zadań własnych gminy. Propozycja projektu inwestycyjnego lub nieinwestycyjnego wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób będących mieszkańcami Miasta Hajnówka. Wartość jednego zgłoszonego projektu (zadania) inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł brutto, natomiast nieinwestycyjnego – kwoty 24 000,00 zł brutto. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu.

Głosowanie nad projektami polega na wypełnieniu karty do głosowania i osobistego wrzucenia do urny w holu Urzędu Miasta Hajnówka. Mieszkaniec wypełniając kartę może wybrać do realizacji od 1 do 3 projekty inwestycyjne i od 1 do 3 projekty nieinwestycyjne.

W ramach tej edycji budżetu na os. Judzianka zamontowana została piramida linowa, a obok urzędu miejskiego można było podziwiać ozdoby świąteczne. Przeprowadzony został też kurs samoobrony dla kobiet.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Hajnówka

Lokalizacja: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka Telefon 85 682 21 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości