Budżet obywatelski Hajnówka 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Hajnówka 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.07.2019 - 12.08.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.08.2019 - 09.09.2019
  3. Składanie odwołań 10.09.2019 - 16.09.2019
  4. Rozpatrywanie odwołań 10.09.2019 - 16.09.2019
  5. Głosowanie 23.09.2019 - 05.10.2019
  6. Ogłoszenie wyników 07.10.2019 - 31.12.2019
  7. Działania informacyjne 16.09.2019 - 31.12.2019
  8. Konkurs na realizację projektów 17.09.2019 - 31.12.2019
  9. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Hajnówka 2019: zasady

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Hajnówki wypełniając formularz zgłoszenia projektu dostępny na stronie www.hajnowka.pl. Zgłaszane projekty powinny mieścić się w zakresie działania gminy, być zgodne z prawem, wykonalne technicznie i możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, a koszt szacunkowy jednego projektu nie może przekraczać kwoty 214 000 zł. Każdy mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt. Do wypełnionego formularza należy dołączyć listę mieszkańców popierających dany projekt – co najmniej 15 osób. Zrealizowane zostaną te projekty, na które zagłosuje najwięcej osób - aż do wyczerpania kwoty, jaka jest na nie przeznaczona. Głosować będzie można tylko na jeden projekt.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Hajnówka

Lokalizacja: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka Telefon 85 682 21 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości