Budżet obywatelski Hajnówka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Hajnówka 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2018 - 31.07.2018
  2. Składanie wniosków projektów 06.08.2018 - 07.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2018
  5. Głosowanie 08.10.2018 - 20.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 02.11.2018
  7. Działania informacyjne 05.11.2018 - 30.11.2018
  8. Konkurs na realizację projektów 05.11.2018 - 31.12.2018
  9. Realizacja projektów 02.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Hajnówka 2018: zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty, które należą do zadań własnych gminy. Propozycja projektu inwestycyjnego lub nieinwestycyjnego wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób będących mieszkańcami Miasta Hajnówka. Wartość jednego zgłoszonego projektu (zadania) inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł brutto, natomiast nieinwestycyjnego – kwoty 12 000,00 zł brutto. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu.

Głosowanie nad projektami polega na wypełnieniu karty do głosowania i osobistego wrzucenia do urny w holu Urzędu Miasta Hajnówka. Mieszkaniec wypełniając kartę może wybrać do realizacji od 1 do 3 projekty inwestycyjne i od 1 do 3 projekty nieinwestycyjne.

W tegorocznej edycji zwyciężyły następujące projekty inwestycyjne: budowa centrum zabaw dla dzieci na os. Lipowa, powstanie letniego kina plenerowego przy dworcu PKP oraz budowa ścianki wspinaczkowej na terenie OSiR Hajnówka. Natomiast wśród projektów nieinwestycyjnych najlepsze okazały się: Darmowe zajęcia z boksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół nr 1, Hajnowskie Potańcówki 2019 oraz projekt "Dzieci i młodzież naszpikowani wiedzą", który realizowany będzie w hajnowskich podstawówkach i szkołach średnich.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Hajnówka

Lokalizacja: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka Telefon 85 682 21 80
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości