Budżet obywatelski Gryfino 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gryfino 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.05.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 08.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.09.2017
  4. Składanie odwołań 11.09.2017 - 17.09.2017
  5. Rozpatrywanie odwołań 17.09.2017
  6. Głosowanie 18.09.2017 - 13.10.2017
  7. Ogłoszenie wyników 05.11.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gryfino 2017: zasady

W 2017 r. łączna kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski wyniosła 750.000 zł. Propozycję zadań do budżetu obywatelskiego mogli zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy Gryfino. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu pod kątem formalnym wniosków zostały one poddane głosowaniu. Głosować można było poprzez przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, przesłanie karty do głosowania drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, elektroniczne przesłanie zeskanowanej karty do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail bo@gryfino.pl lub system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org. Ostatecznie mieszkańcy wybierali spośród 17 zgłoszonych projektów. Zwyciężyły: modernizacja boiska sportowego przy SP nr 2 w Gryfinie oraz utworzenie kolorowego zakątka - ogrodu sensorycznego w Gryfinie.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Lokalizacja: ul. 1 maja 16, 74-100 Gryfino Telefon 91 4162011
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości