Budżet obywatelski Grudziądz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Grudziądz 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 29.12.2017 - 02.04.2018
  2. Składanie wniosków projektów 02.01.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.01.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.03.2018
  5. Głosowanie 12.03.2018 - 02.04.2018
  6. Ogłoszenie wyników 07.05.2018
  7. Realizacja projektów 08.05.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Grudziądz 2018: zasady

W 2018 roku realizowana jest piąta już edycja Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadań zgłaszanych i wybranych przez mieszkańców zarezerwowano w budżecie miasta kwotę 3.000.000 zł. Zadania do GBO 2018 można było zgłaszać od początku roku.
W głosowaniu wzięło udział 6107 osób, w tym 3272 internetowo i 2835 papierowo. Zwycięskim zadaniem ogólnomiejskim jest stworzenie Centrum Edukacji Przeciwpożarowej "Ognik", które zgłosił strażak Radosław Gawrecki. Oddano 1657 głosów na ten projekt. Ponadto w ramach zadań ogólnomiejskich zostaną zrealizowane jeszcze dwa: renowacja klatki schodowej w Bibliotece Miejskiej ( 1214 głosów) oraz zostanie podniesiona jakość usług w bibliotecznych filiach ( 1180 głosów).

Zgodnie z planem, wszystkie wybrane zadania mają zostać zrealizowane przed końcem 2018 roku.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Grudziądzu

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz Telefon 56 6968690
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości