Budżet obywatelski Grodzisk Wielkopolski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Grodzisk Wielkopolski 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.05.2017 - 09.06.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.06.2017
  4. Ogłoszenie wyników 12.06.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Grodzisk Wielkopolski 2017: zasady

W tym roku do podziału 200 tys. złotych, na cztery projekty inwestycyjne każdy wart. 50 tys. zł

W tym roku do 24 kwietnia trwało przyjmowanie zgłoszeń. Formularze były do pobrania ze strony grodzisk.wlkp.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Grodzisku, ul. Stary Rynek 1 lub u Sołtysów. Należało je przekazać do urzędu osobiście lub wysłać pocztą lub poprzez Sołtysa. Prawo do zgłaszania propozycji mają mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.

Do 9 czerwca komisja miała dokonać oceny formalnej. Spośród 16 zgłoszonych propozycji tylko cztery przeszły pozytywnie ocenę formalną i tym samym niepotrzebna była procedura głosowania.

W 2018 roku zostaną więc zrealizowane projekty:
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski poprzez zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego do ewakuacji ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego
- Wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Ptaszkowie
- Budowa altany z miejscem do grillowania w Kurowie.
- „Aktywne Kąkolewo”. Budowa siłowni zewnętrznej

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski Telefon +48 61 44 53 000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości