Budżet obywatelski Grodzisk Wielkopolski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Grodzisk Wielkopolski 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.03.2018 - 06.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.04.2018 - 04.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.05.2018
  4. Głosowanie 14.05.2018 - 15.06.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Grodzisk Wielkopolski 2018: zasady

W roku 2018 mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski ponownie zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczyć 200 tys. złotych z Budżetu Gminy w roku 2019.

Prawo do zgłaszania inwestycji, z wyłączeniem remontów, posiadali mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski posiadający czynne prawo wyborcze. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego projektu nie mógł przekroczyć 50 tys. zł, a jedna osoba mogła zgłosić 1 propozycję zadania inwestycyjnego. Propozycja musiała zawierać uproszczony kosztorys zadania inwestycyjnego oraz koncepcję projektu. Formularz można było składać od 7 marca do 6 kwietnia 2018 roku.

Po tym czasie, specjalnie powołana komisja, weryfikowała wnioski pod kątem merytorycznym. Przy ocenie była brana pod uwagę możliwość realizacji zadania do grudnia 2019 roku, zachowanie zasad gospodarności, koszt realizacji inwestycji, możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach pieniędzy na funkcjonowanie zadania, atrakcyjność projektu i jego znaczenie społeczne.

Od 14 maja do 15 czerwca 2018 roku ponownie głos zabrali mieszkańcy. W ankietach wypowiedzieli się, które inwestycje z całej listy są najważniejsze (każdy mógł ich wybrać cztery). Decyzją mieszkańców w 2019 roku wykonane zostaną następujące projekty:
1. Wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy Grodzisk Wlkp. poprzez zakup motopompy pożarniczej, zbiornika brezentowego oraz węży tłocznych dla OSP Słocin.
2. Siłownia zewnętrzna w Grąblewie sposobem na nudę i zdrowy styl życia.
3. Budowa placu zabaw w Zdroju.
4. Budowa wiaty na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Ptaszkowo

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski Telefon 61445300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości