Budżet obywatelski Grajewo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Grajewo 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 31.12.2017 - 14.01.2018
  2. Składanie wniosków projektów 15.01.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.01.2018 - 14.02.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.02.2018
  5. Głosowanie 01.03.2018 - 08.03.2018
  6. Ogłoszenie wyników 20.03.2018
  7. Działania informacyjne 15.02.2018 - 28.02.2018
  8. Konkurs na realizację projektów 01.04.2018
  9. Realizacja projektów 01.06.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Grajewo 2017: zasady

Do wydania będzie 140 tysięcy złotych, czyli 90 000 zł duże zadanie inwestycyjne; do 50 000 zł małe zadanie inwestycyjne. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo. Dzieci do 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.

W ramach tej edycji budżetu zostanie utworzony placu zabaw i miejsce wypoczynku w parku przy ul. Wojska Polskiego. Miasto zbuduje też alejki we wspomnianym parku i zakupi nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy na wyposażenie straży pożarnej.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Grajewo

Lokalizacja: ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo Telefon 86 273 08 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości