Budżet obywatelski Grajewo 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Grajewo 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 02.01.2019 - 14.05.2019
  2. Składanie wniosków projektów 20.05.2019 - 03.06.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.06.2019 - 25.06.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.06.2019 - 08.07.2019
  5. Głosowanie 29.07.2019 - 12.08.2019
  6. Ogłoszenie wyników 13.08.2019 - 09.09.2019
  7. Działania informacyjne 10.09.2019 - 30.09.2019
  8. Konkurs na realizację projektów 10.09.2019 - 31.12.2019
  9. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Grajewo 2019: zasady

1. Zadanie zgłoszone w ramach inicjatywy obywatelskiej powinno przyczyniać się do rozwoju i poprawy warunków życia oraz funkcjonowania mieszkańców miasta. Zadania powinny dotyczyć potrzeb mieszkańców. Zadaniem inwestycyjnym jest: budowa nowej lub rozbudowa, modernizacja już istniejącej części ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które nie będą służyć wszystkim mieszkańcom miasta i nie będą ogólnodostępne, bądź będą generować koszty eksploatacji wyższe niż 5 % kosztów jego realizacji w skali roku;

Propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy na formularzu wraz z dołączoną listą poparcia zawierającą podpisy co najmniej
20 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec miasta może poprzeć dowolną ilość propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko pełnoletni niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Grajewo

Lokalizacja: ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo Telefon 86 273 08 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości