Budżet obywatelski Grajewo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Grajewo 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 02.04.2018 - 21.05.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 07.05.2018 - 10.06.2018
  3. Składanie wniosków projektów 11.06.2018 - 24.06.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.06.2018 - 16.07.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.07.2018
  6. Głosowanie 27.08.2018 - 10.09.2018
  7. Ogłoszenie wyników 01.10.2018
  8. Działania informacyjne 31.07.2018 - 26.08.2018
  9. Konkurs na realizację projektów 02.10.2018 - 31.12.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Grajewo 2018: zasady

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo, w przypadku, gdy głosującym mieszkańcem jest osoba małoletnia poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2018 wydziela się 2 grupy środków:
1) I grupa w wysokości do 100000 zł, które przeznacza się na realizację pierwszego zadania inwestycyjnego.
2) II grupa w wysokości do 50000 zł, które przeznacza się na realizację drugiego zadania inwestycyjnego.

Zadania rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej miasta Grajewo na 2019 rok. Zadaniem inwestycyjnym jest: budowa nowej lub rozbudowa, modernizacja już istniejącej części ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.

W tegorocznej edycji wśród zadań z grupy do 50 tysięcy złotych wygrał projekt: Skatepark – rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie. Z puli zadań do 100 tysięcy złotych najwięcej głosów uzyskał projekt budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Grajewo

Lokalizacja: ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo Telefon 86 273 08 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości