Budżet obywatelski Gostynin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gostynin 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 04.10.2017 - 15.12.2017
  2. Składanie wniosków projektów 09.10.2017 - 31.12.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.11.2017 - 10.11.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.11.2017
  5. Głosowanie 14.11.2017 - 01.12.2017
  6. Ogłoszenie wyników 15.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gostynin 2017: zasady

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: diagnozują potrzeby, zgłaszają projekty a następnie oddają na nie swoje głosy. Na realizację projektów inwestycyjnych, kulturalnych i sportowych w roku 2017 przeznaczono kwotę 250.000 zł.

Nowością w tej edycji była możliwość realizacji oprócz projektów inwestycyjnych, również projektów o charakterze kulturalnym i sportowym oraz zgłoszenie projektu przez Lidera/Liderów (2 osoby).

Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasta Gostynina
(włącznie ze zgłaszającym/mi) – wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu
zgłoszeniowym. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina może oddać tylko jeden głos.
W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty
złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie", "Jazz, Blues, Rock'n'roll – koncerty z kulturą cykl Jam Session", "Gostyniński Rower Miejski".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Gostynin

Lokalizacja: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Telefon 24 236 07 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości