Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 16.01.2017 - 22.10.2017
  2. Maraton pisania wniosków 13.02.2017 - 24.03.2017
  3. Składanie wniosków projektów 13.02.2017 - 24.03.2017
  4. Głosowanie 29.05.2017 - 12.06.2017
  5. Ogłoszenie wyników 28.06.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2017: zasady

Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. w 2017 roku zdecydowali o podziale 5,73 mln zł (3,438 mln zł na zadania rejonowe oraz po 1,146 mln zł na zadania ogólnomiejskie i oświatowe). Wszyscy mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły – poprzez wypełnienie indywidualnego formularza, do którego dołączona była lista poparcia 20 gorzowian lub podczas spotkań dyskusyjnych. Mieszkańcy mogli zgłaszać tzw. zadania twarde (inwestycje, remonty) oraz miękkie (wydarzenia) w trzech kategoriach: ogólnomiejskiej, rejonowej, oświatowej. Miasto zostało podzielone na dziesięć rejonów. Kategoria ogólnomiejska i oświatowa nie podlega rejonizacji.
Spotkania dyskusyjne odbyły się od 13 lutego do 21 marca 2017 roku – jedno ogólnomiejskie, jedno oświatowe i dziesięć rejonowych. Głosowanie odbyło się od 29 maja do 12 czerwca 2017 roku. Pod głosowanie zostały poddane zadania z kategorii ogólnomiejskiej i z jednego rejonu. Dwa głosy, jeden na kategorię ogólnomiejską i jeden na kategorię rejonową, mogli oddać mieszkańcy Gorzowa Wlkp. posiadający zdolność do czynności prawnych (mający 13 lat i więcej). W sumie do realizacji przeznaczono 47 pomysłów mieszkańców, wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez zespół opiniujący. Z tego 44 pomysły zostały wybrane w drodze porozumienia, a trzy podczas głosowania.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski Telefon 95 721 95 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości