Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 18.01.2019
  2. Składanie wniosków projektów 01.02.2019 - 03.03.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.03.2019 - 19.04.2019
  4. Głosowanie 09.09.2019 - 23.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 10.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2019: zasady

W tym roku mieszkańcy będą decydować o tym, jakie projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2020 r. Jakie pieniądze są do podziału? Miasto jest podzielone na dziesięć regionów. Każdy z nich ma do rozdysponowania 402.500 zł na zadania twarde i 20.000 na zadania miękkie
Oprócz tego 1.170.000 zł pójdzie na projekty oświatowe i 575.000 na projekty ogólnomiejskie.

Największą liczbę głosów zdobył pomysł: Remont przedszkola w Nowinach Wielkich. Zagłosowało na niego 308 osób. W dalszej kolejności - jeśli chodzi o akceptację dla pomysłu - był projekt: Zielona szkoła to zdrowie, nauka i zabawa. Z kolei 80 osób zagłosowało na projekt: Parkowe ławki ozdobne.

Numer edycji:
8
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski Telefon 95 721 95 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości