Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.01.2018 - 02.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.03.2018 - 02.04.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.05.2018 - 14.05.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 23.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 01.10.2018 - 07.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Gorzów Wielkopolski 2018: zasady

W tym roku mieszkańcy będą decydować o tym, jakie projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2019 r. Jakie pieniądze są do podziału? Miasto jest podzielone na dziesięć regionów. Każdy z nich ma do rozdysponowania 370.800 zł.
Oprócz 1.236.000 zł pójdzie na projekty oświatowe. Do tego część pieniędzy zostanie przeznaczona na tzw. projekty ogólnomiejskie. 556.200 zł pójdzie na projekty twarde, a 61.800 na projekty miejskie.
Na początku maja w siedmiu z dziesięciu regionach (Zamościu, Zakanalu, os. Staszica, os. Piaski, Wieprzycach, Manhattanie, os. Słonecznym) mieszkańcy dogadali się na spotkaniach, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pieniądze.
W pozostałych trzech regionach: Śródmieście, Górczyn i Dolinki pomiędzy 10 a 23 września 2018 r. odbędzie się głosowanie. Będzie mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec powyżej 13. roku życia.

LISTA ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019:

Kategoria ogólnomiejska
1.Fabryka Pozytywnej Energii (projekt twardy).
Koszt: 500.000 zł.
Opis: Budowa ośmiu siłowni zewnętrznych na terenie miasta wraz z elementami małej architektury m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady itp.

2.Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki).
Koszt: 61.800 zł.
Opis: Przez trzy miesiące na 4-godzinnych zajęciach warsztatowo-wykładowych mieszkańcy będą przeciwdziałać codziennej nudzie, stresowi, samotności i sami nabędą umiejętność jak wytwarzać do własnego użytku codzienne porcje uśmiechu i radości.

Kategoria rejonowa:
Zamoście
3.Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy
ul. Fabrycznej 5 (obok Netto).
Koszt: 30.000 zł.
Opis: Zadanie polega na remoncie/przebudowie chodnika zlokalizowanego przy ul. Wawrzyniaka na odcinku od wjazdu do marketu Netto do nowo przebudowanego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną oraz dostawieniu koszy na śmieci i ławki na istniejący przystanek autobusowy wraz z przeniesieniem rozkładu jazdy pod wiatę.

4.Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68.
Koszt: 26.508 zł.
Opis: Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko.

5. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki).
Koszt: 5.500 zł.
Opis: Seria 20 działań, dla różnych grup wiekowych, mających zwiększyć sprawność fizyczną mieszkańców Zawarcia oraz zaktywizować ich do aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników.

6. Grillujemy Zawarcie - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki).
Koszt: 11.250 zł.
Opis: Organizacja cotygodniowych spotkań Zawarciaków „przy grillu” w każdy weekend okresu ciepłego (maj-wrzesień) - minimum 15 spotkań, w przestrzeni publicznej (park przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przemysłowej 22). Ich stałym elementem powinno być sporządzanie dań z grilla dla uczestników, a organizator powinien również zapewnić atrakcje dla dzieci (maty taneczne, maty do gier typu twister, paletki, piłki, itp.) oraz rodziców (np. mobilne boisko do siatkówki). Dodatkowo organizator mógłby urozmaicać spotkania nawiązując współpracę z zespołami (tanecznymi, muzycznymi), czy innymi organizacjami z okolicy, by przedstawiały siebie i swoje pasje.

7. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy
ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1.
Koszt: 242.042 zł.
Opis: Zagospodarowanie podwórka przy ul. Śląskiej 5 - 7: remont chodnika, wykonanie kwietników, nasadzenia krzewów żywopłotowych, wykonanie oświetlenia parkowego.

8. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda
z odpadów” (projekt miękki).
Koszt: 20.000 zł.
Opis: Organizacja i promocja cyklu warsztatów dla mieszkańców w każdym wieku. Zajęcia polegać będą na tworzeniu nowych przedmiotów, z tych które już straciły swój blask. W ramach warsztatów będę powstawać również elementy służące upiększeniu Zawarcia.

9. Upiększamy Zawarcie – seria murali.
Koszt: 35.500 zł.
Opis: Wykonanie 3 murali według rysunków Romana Picińskiego wraz z odpowiednim przygotowaniem ścian.

II. Zakanale:
10.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej.
Koszt: 180.000 zł.
Opis: Budowa odcinka ul. Wschodniej.

11.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka.
Koszt: 190.800 zł
Opis: Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka od skrzyżowania z ul. Braci Paździorków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Furmanka i odcinkiem ul. Furmanka do ul. Poznańskiej.

III. Śródmieście:
12. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42.
Koszt: 344.471 zł
Opis: Wykonanie parkingu niestrzeżonego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy przychodni.

IV. Piaski:
13.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Wnioskodawca: Aleksandra Ostojska. Koszt: 80.900 zł.
Opis: 4 urządzenia, 2 ławki, 1 kosz na odpady, nawierzchnia, ogrodzenie.

14. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia.
Koszt: 133.461 zł.
Opis: Utwardzenie ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia.

15. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Koszt: 29.000 zł.
Opis zadania: Budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego od sklepu wędkarskiego w stronę apteki Strywald na długości ok. 35 m i zagospodarowaniem terenu: remont schodów przy sklepach, montaż 3 ławek, kosza na psie odchody, 2 koszy na śmieci oraz zasadzenie 5 drzew.

16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2.
Koszt: 53.000 zł.
Opis: Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte.

17. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112.
Koszt: 56.000 zł.
Opis: Wycinka 6 sztuk drzew do średnicy 50 cm, poszerzenie jezdni o szerokość od 0 m do 1,5 m oraz długość ok. 66 m.

V. Staszica:
18. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza.
Koszt: 88.000 zł.
Opis: Frezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na początkowym odcinku ul. Wańkowicza (od ul. Mościckiego).

19. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3.
Koszt: 71.000 zł,
Opis: Wymiana nawierzchni asfaltowej wzdłuż bloków przy ul. Staszica 1 i 3 o długości ok. 110 m.

20. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB.
Koszt: 42.035 zł.
Opis: Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB - zejście do przystanku MZK Asnyka koło garaży.

21. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7.
Koszt: 83.969 zł.
Opis: Wykonanie 14 miejsc parkingowych oraz przebudowa wjazdu przy ul. Asnyka 3-7.

22. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej.
Koszt: 40.130 zł.
Opis: Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Sportowej.

23. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19.
Koszt: 31.800 zł.
Opis: Wykonanie dojazdu drogi z kostki brukowej - długość 20 m, szerokość 3,0 m - do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19.

VI. Wieprzyce:
24. Budowa odcinka ul. Ułanów.
Koszt: 362.811 zł.
Opis: Budowa drogi na początkowym odcinku 125 m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i włączeniem jej w ul. Dobrą.

VII. Manhattan:
25.Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego.
Koszt: 260.480 zł.
Opis: Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,0 m z asfaltobetonu.

26. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego.
Koszt: 86.000 zł.
Opis: Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego, na odcinku od Biedronki do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów.

VIII. Górczyn:
27. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza.
Koszt: 352.400 zł
Opis: Remont schodów, chodników, utworzenie ścieżki przez park oraz budowa muru oporowego.

IX. Osiedle Słoneczne:
28. Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara.
Koszt: 75.527 zł.
Opis: Budowa 42 m chodnika od ul. Sportowej o szerokości 3 m oraz 70 m o szerokości 1,5m oraz remont schodów.

29. Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach.
Koszt: 138.000 zł,
Opis: Przebudowa 72 m chodnika oraz schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murku oporowego na długości 56 m.

30.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada.
Koszt: 141.296 zł.
Opis: Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada.

X. Dolinki:
31. Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159.
Koszt: 252.500 zł
Opis: Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości ok. 5,5 m i długości 98 m wraz z oświetleniem (4 lampy).

Kategoria oświatowa:
32. Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10.
Koszt: 120.000 zł.
Opis: Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14.

33. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy
ul. Słonecznej 11.
Koszt: 160.000 zł.
Opis: Budowa sportowo-rekreacyjnego mini boiska dostosowanego do grup integracyjnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3.

34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a.
Koszt: 100.000 zł.
Opis: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2.

35.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23.
Koszt: 400.000 zł.
Opis: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.

36. Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8.
Koszt: 450.000 zł.
Opis: Budowa boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego o wymiarach 40m x 20m przy IV Liceum Ogólnokształcącym.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski Telefon 95 721 95 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości