Budżet obywatelski Gorlice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gorlice 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.08.2017 - 31.08.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2017 - 13.10.2017
  3. Składanie wniosków projektów 31.08.2017 - 25.09.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.09.2017 - 08.10.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.10.2017
  6. Głosowanie 13.10.2017 - 23.10.2017
  7. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  8. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gorlice 2017: zasady

Jeszcze nie zostały ogłoszone reguły kolejnej edycji budżetu. Najprawdopodobniej jego zasada będą podobne jak w latach ubiegłych. Zasady maja być ogłoszone w najbliższych dniach.
Do budżetu obywatelskiego Gorlic można zgłaszać zadania ogólnomiejskiej, jak i dzielnicowe. Na projekt ogólnomiejski przeznaczona jest kwota 300 tysięcy, projekty dzielnicowe to po 50 tysięcy na dzielnicę. Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, jest dopuszczany do głosowania. Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Głosować i zgłaszać projekty mogą osoby od 16 roku życia. Można głosować drogą elektroniczną.
W budżecie obywatelskim w 2017 roku zwyciężyły takie projekty, jak:
- Budowa toru rowerowo - rolkowo - deskorolkowego typu „Pumptrack”,
- Budowa urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko,
- Remont nawierzchni ulicy Kopernika w kierunku garaży MPGK,
- Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 11),
- Wykonanie zjazdu oraz utwardzenie placu postojowego dla mieszkańców bloków ul. Chopina 11 i 13 wraz z wykonaniem chodnika do bloku nr 13,
- Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej 23,
- Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią,
- Wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ulicy Dukielskiej oraz utwardzenie drogi dojazdowej,
- Siłownia osiedlowa na Osiedlu Korczak,
- Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny,
- Budowa oświetlenia na ulicy Skrzyńskich (boczna) łącznik z ulicą Jagodową,
- Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 3),
- Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gorlicach

Lokalizacja: Rynek 2, 38-300 Gorlice Telefon 18 35 36 200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości