Budżet obywatelski Gorlice 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gorlice 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2019 - 30.08.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2019 - 19.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.09.2019
  4. Głosowanie 20.09.2019 - 04.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 10.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Gorlice 2019: zasady

Do budżetu obywatelskiego Gorlic można zgłaszać zadania ogólnomiejskiej, jak i dzielnicowe. Na projekt ogólnomiejski przeznaczona jest kwota 300 tysięcy złotych, a 600 tys. zł na projekty dzielnicowe.

Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, jest dopuszczany do głosowania. Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Głosować i zgłaszać projekty mogą osoby od 16 roku życia. Można głosować drogą elektroniczną.

W roku 2019 mieszkańcy wybrali następujące zadania w ramach BO:
- Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej.
- Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26.
- Remont chodnika między budynkami Słoneczna 12 i Słoneczna 14.
- Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12.
- Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina.
- Kompleksowy remont ul. Łysogórskiej wraz z budową chodnika prawostronnego - pierwszy etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gorlicach

Lokalizacja: Rynek 2, 38-300 Gorlice Telefon 18 35 36 200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości