Budżet obywatelski Gorlice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gorlice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.08.2017 - 07.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.08.2018 - 27.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.09.2018
  4. Głosowanie 28.09.2018 - 12.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 19.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Gorlice 2018: zasady

Do budżetu obywatelskiego Gorlic można zgłaszać zadania ogólnomiejskiej, jak i dzielnicowe. Na projekt ogólnomiejski przeznaczona jest kwota 300 tysięcy, projekty dzielnicowe to po 50 tysięcy na dzielnicę. Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, jest dopuszczany do głosowania. Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Głosować i zgłaszać projekty mogą osoby od 16 roku życia. Można głosować drogą elektroniczną.

W roku 2018 mieszkańcy wybrali następujące zadania w ramach BO:
- Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej
- Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena
- Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania
- Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2
- Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina
- Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2
- Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych
- Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach
- Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola
- Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej
- Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej
- Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gorlicach

Lokalizacja: Rynek 2, 38-300 Gorlice Telefon 18 35 36 200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości