Budżet obywatelski Góra Kalwaria 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Góra Kalwaria 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 26.05.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 14.07.2017
  4. Głosowanie 17.07.2017 - 11.08.2017
  5. Ogłoszenie wyników 25.08.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Góra Kalwaria 2017: zasady

Konsultacje obejmują teren miasta Góra Kalwaria, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy miasta Góra Kalwaria, którzy ukończyli 16 lat.

Jakie propozycje można zgłaszać w Budżecie Obywatelskim?

1. Budowa, modernizacja i remont elementu infrastruktury miejskiej;
2. Działania na rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
3. Działania o charakterze prospołecznych, rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Jakie środki zostały przeznaczone na 4. edycję BO w Górze Kalwarii?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które przyczynią się do rozwoju Gminy. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację projektów została ustalona w wysokości 400.000,00 zł.

Kto może zgłosić swój pomysł?
Wypełniony wniosek (dostępny pod tym adresem: http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=397843) należy złożyć w wersji pisemnej do w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria lub przesłać drogą elektroniczną na adres: umig@górakalwaria.pl. Projekty należy zgłaszać od 12 do 30 czerwca 2017 r.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić co najmniej 30 osób (mieszkańcy miasta Góra Kalwaria, którzy ukończyli 16 lat).


Weryfikacja projektów i głosowanie

Weryfikację złożonych projektów przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu do 14 lipca 2017 roku.

Głosowanie potrwa od 17 lipca do 11 sierpnia 2017. Mogą wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat.

Oficjalne wyniki głosowania oraz lista zwycięskich projektów zostanie udostępniona na stronie internetowej urzędu miasta.
Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Lokalizacja: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria Telefon 22 727 34 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości