Budżet obywatelski Gołdap 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gołdap 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.11.2017 - 03.01.2018
  2. Głosowanie 01.02.2018 - 09.02.2018
  3. Ogłoszenie wyników 12.02.2018
  4. Realizacja projektów 01.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gołdap 2018: zasady

Projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musiał być ogólnodostępny. Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski, gminy Gołdap w roku 2018 wynosił 150 000 zł, Kwota ta została podzielona na projekty realizowane na terenie miasta i na terenie wsi (w stosunku 67% - teren miejski, 33% teren wiejski).
Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mógł składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który w momencie wypełniania formularza zgłoszenia miał ukończone 16 lat. Do formularza zgłoszenia wnioskujący musiał dołączyć listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.

W tegorocznej edycji oddano 1357 ważnych głosów.
Wśród projektów miejskich zwyciężyła propozycja dotycząca stworzenia placu zabaw „Hasanka” w parku przy ulicy Wojska Polskiego
Wśród projektów wiejskich najwięcej głosów otrzymała ścieżka pieszo-rowerowa na szlaku Green Velo.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gołdapi

Lokalizacja: Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap Telefon +87 615 60 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości