Budżet obywatelski Gogolin 2017

Budżet obywatelski Gogolin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 08.09.2017
  2. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gogolin 2017: zasady

Mieszkańcy Gogolina mają możliwość zgłaszania i wybierania zadań, mających wpływ na rozwój miasta i zaspokojenia ich potrzeb. Od 1 sierpnia można zgłaszać propozycje ciekawych inwestycji i przedsięwzięć, które mają szansę być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina w roku 2018.

Kwota do wykorzystania w 2018 roku ramach budżetu obywatelskiego to 250 000 zł.

W Gogolinie każdy uprawniony może zgłosić trzy zadania w ramach małych projektów (do 10 000 zł) oraz trzy zadania w ramach dużych projektów (od 10 000 do 80 000 zł).

Zakłada się procentowy podział całej kwoty Budżetu Obywatelskiego w Gminie Gogolin na małe projekty – 35%, duże projekty – 65%.

Zadania można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, wraz z dołączoną listą poparcia od 1 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

Dokonywać tego można w dwóch formach: w formie elektronicznej na adres e-mail: budzetobywatelski@gogolin.pl lub w formie papierowej. Formularz dostępny jest poniżej, w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w jednostkach Gminy Gogolin, biorących udział w przygotowaniu Budżetu Obywatelskiego.

Wyznaczone zostały następujące miejsca do zgłaszania zadań i późniejszego głosowania:

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, ul. Krapkowicka 2, 47-320 Gogolin;
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dübendorf, 47-320 Gogolin;
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin;
Zespół Szkół w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Krapkowicka 141, 47-320 Gogolin;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin;
Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4, 47-320 Gogolin;
Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie, ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin;
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin;
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta, ul. Strzelecka 15, 47-320 Gogolin.

Do głosowania zakwalifikowano 15 z 18 zgłoszonych projektów, a wybrano 11.

Wyniki głosowania:
Projekty duże (o łącznej wartości 160 tys. zł):
1. Budowa strzelnicy sportowej
2. renowacja ogrodzenia wokół budynku gogolińskiego PP nr 1
Projekty małe (o łącznej wartości 80 950 zł):
1. „Radiowęzeł szkolny” (10 000 zł), zakłada stworzenie radiowęzła – narzędzia pracy dla uczniów profilu dziennikarskiego oraz pedagogów szkolnych w Zespole Szkół w Gogolinie
2. „Ogród w czterech porach roku – odkrywamy jego tajemnice”, dotyczy realizowanej w przedszkolu nr 1 innowacji pedagogicznej i będzie polegał na stworzeniu tam stref stymulacji.
3. „Park poetów Adama Mickiewicza i Josefa von Eichendorffa dla zdrowia, duszy i ciała”
4. „Zapraszamy do przedszkola Karlika i Karolinki”
5. „Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Młodzieżowej w Strzebniowie”
6. „Międzypokoleniowa siła – Senioriada 2018”
7. „Poznawaj bawiąc się – baw się poznając” – gra miejska
8. „Odkrywamy piękno naszego miasta – organizacja międzynarodowego pleneru malarsko – fotograficznego w Gogolinie”
9. „Grupy zabawowe – siła w rodzinie”

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Gogolin

Lokalizacja: Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin Telefon 77 407 68 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości