Budżet obywatelski Gniezno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gniezno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.07.2017 - 11.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.08.2017 - 13.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.10.2017 - 20.10.2017
  4. Głosowanie 06.11.2017 - 17.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 20.11.2017 - 24.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gniezno 2017: zasady

Budżet Obywatelski to w sumie 500 tysięcy złotych z miejskiego budżetu – kwota, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy, najpierw poprzez składanie swoich propozycji, a potem przez głosowanie na najlepsze z nich. W tym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło w sumie 21 projektów, które poddane zostały weryfikacji przez specjalnie powołany zespół urzędników. Tegoroczna weryfikacja złożonych wniosków zakończyła się 13 października i wyłoniła 10 projektów. Które okazały się najlepsze? Lista poniżej:

- Strefy zabaw i wypoczynku wokół stawku na os. Kazimierz Wielkiego
- Rewitalizacja oczka wodnego i przystosowanie okalającego terenu do rekreacji i wypoczynku przy u. Czeremchowej - pierwszy etap


Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gnieźnie

Lokalizacja: ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno Telefon 61 426 04 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości