Budżet obywatelski Gniezno 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gniezno 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.03.2019 - 19.04.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.04.2019 - 20.05.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.04.2019 - 21.05.2019
  4. Głosowanie 01.06.2019 - 17.06.2019
  5. Ogłoszenie wyników 18.06.2019 - 24.06.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Gniezno 2019: zasady

W Budżecie Obywatelskim Miasta Gniezna na 2020 rok znalazło się 800 tysięcy złotych, czyli o 100 tysięcy więcej niż w poprzedniej edycji. Gniezno organizuje budżet obywatelski po raz szósty.

Ważne jest, że w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna zrealizowane mogą zostać jedynie zadania z zakresu zadań własnych gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego i tylko na terenie stanowiącym własność miasta.

Propozycję zadania może zgłosić osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i na stałe zamieszkuje w Gnieźnie lub organizacja pozarządowa. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jeden projekt i musi zebrać pod nim co najmniej 15 podpisów mieszkańców na liście poparcia.

Zadania można zgłaszać w formularzu na stronie internetowej BOMG lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.

Formularze z listami poparcia można zostawić w tym samym miejscu lub wysłać na adres: bomg@gniezno.eu. Propozycje można zgłaszać w terminie od 18 marca do 19 kwietnia 2019 r. Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację zostaną ogłoszone do 20 maja.

W głosowaniu mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Gniezna. Karty do głosowania wypełnić można na stronie internetowej BOMG, przesłać mailem lub wrzucić do urn znajdujących się na terenie miasta.

Decyzją mieszkańców w 2020 roku wykonane zostaną dwa projekty:
- budowa mini toru żużlowego oraz toru do pitbike,
- wykonanie sceny plenerowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gnieźnie

Lokalizacja: ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno Telefon 61 426 04 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości