Budżet obywatelski Gniewkowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gniewkowo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.09.2017 - 29.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.10.2017 - 13.10.2017
  3. Głosowanie 23.10.2017 - 27.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gniewkowo 2017: zasady

W tegorocznej eycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gniewkowa oddali prawie 4 tysiące głosów, a więc o prawie 3 tysiące więcej niż w ubiegłym roku.
Największe poparcie w mieście uzyskała "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. 700 lecia". Zdobyła 438 głosów. Drugie miejsce zajęła "Budowa chodnika i parkingu z kostki polbrukowej przy ul. Pająkowskiego (333 głosy)". Aż 935 głosów uzyskał najwyżej oceniony wiejski projekt dotyczący wykonania nawierzchni z kostki betonowej na placu przy cmentarzu w Ostrowie. 711 głosów otrzymała rozbudowa Strażnicy OSP w Murzynku. Te cztery projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. O głosy mieszkańców zabiegały też inne projekty. Oto one: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę zjazdów z DK nr 15 w ulicę Cegielną oraz w ulicę Żytnią" (278 głosów), "Zagospodarowanie terenu wokół akwenów w Michałowie na cele rekreacyjno sportowe i wędkarskie dla mieszkańców Gminy Gniewkowo" (234 głosy), "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kleparach" (4 głosy); "Bezpieczne sołectwo - montaż 7 lamp solarnych w wioskach Suchatówka i Perkowo" (414 głosów); "Doposażenie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej w Kijewie" (444 głosy).

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gniewkowie

Lokalizacja: ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo Telefon +52 3543008
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości