Budżet obywatelski Gniew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gniew 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2017 - 28.02.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.04.2017
  3. Realizacja projektów 17.04.2017 - 31.10.2017

Budżet obywatelski Gniew 2017: zasady

Od stycznia 2017 roku mieszkańcy mogli składać projekty do 1 edycji gniewskiego Budżetu Obywatelskiego. Na te działania w 2017 roku Gmina Gniew przeznaczy 100 tys. złotych.
Składanie projektów trwało do 28 lutego 2017 r.
Ogłoszenie wyników wyboru projektów miało miejsce 17 kwietnia.

Do magistratu wpłynęło łącznie trzynaście projektów. 13 marca Zespół ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego weszli gniewscy urzędnicy, odbył spotkanie, sprawdzając wnioski pod względem formalno-prawnym. Gniew nie podał poziomu frekwencji przy głosowaniu.
Mieszkańcy miasta i gminy Gniew złożyli łącznie 13 propozycji na wykonanie mniejszych i większych inwestycji, popartych głosami lokalnej społeczności.

Dziesięć wniosków dotyczyło projektów dużych – koszt ich realizacji jest wyższy niż 10 tys. zł, a tylko trzy złożonych zostało na tzw. małe projekty, poniżej 10 tys. zł. Cztery wnioski nie spełniły wymogów formalno-prawnych.
W trzech przypadkach koszt realizacji projektu przewyższał zaplanowaną w ramach budżetu kwotę, jeden projekt zakładał realizację inwestycji na terenie nienależącym do Gminy Gniew.

Dzięki środkom z pierwszej edycji Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego udało się:
w ramach tzw. MAŁYCH projektów:
* zakupić stoły i ławki dla świetlicy wiejskiej w Kuchni - wartość projektu 1 900 zł.
* zbudować boisko do siatkówki plażowej w Jeleniu - na kwotę 8 800 zł.

Pozostałą kwotę z puli małych projektów, czyli 24 300 zł przeznaczono się na realizację zgłoszonych projektów DUŻYCH - do dyspozycji łącznie 89 300 zł. Z tych środków:
* zmodernizowany został budynek świetlicy wiejskiej w Opaleniu. Prace polegały na wykonaniu elewacji budynku oraz wyłożeniu chodnika z kostki brukowej. Wartość projektu w-28 571,43 zł.
* wykonany projekt pn. „Fit Duchy - strefa aktywnego Walichnowiaka”, polegający na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w centrum Wielkich Walichnów, opiewający na kwotę 26 580,30 zł.
* ostatnim zwycięskim projektem był projekt pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch dla naszych dzieci”, w ramach którego zakupione i zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń na powietrzu przy boisku Orlik w Piasecznie, za kwotę 32 705,7 zł.Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Gniew

Lokalizacja: plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew Telefon 58 5352255
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości