Budżet obywatelski Gniew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gniew 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.01.2018 - 28.02.2018
  2. Ogłoszenie wyników 25.04.2018
  3. Realizacja projektów 01.06.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Gniew 2018: zasady

To była 2.edycja Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, tym samym po raz kolejny mieszkańcy gminy mieli szansę współdecydowania o przeznaczeniu części środków z budżetu na realizację zadań w danym roku. Założenia Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego opierają się na konsultacjach społecznych, w ramach których przeprowadzone zostaną procedury zgłaszania zadań, ich weryfikacji oraz głosowania nad zgłoszonymi zadaniami.

Wysokość środków finansowych na budżet obywatelski, każdorazowo określane są w uchwale budżetowej na dany rok. Na realizację drugiej edycji Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 100 tys.zł, taką samą jak w roku ubiegłym.

Znamy już projekty, które zdobyły najwięcej punktów w głosowaniu w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018:

Do realizacji zakwalifikowały się projekty małe:
* "Stoły do tenisa dla świetlicy w Jeleniu"
* "Uśmiech dziecka - plac zabaw przy przedszkolu w Piasecznie"
* "Płonie ognisko w Kuchni - grill na terenie świetlicy wiejskiej w Kuchni"
* "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kursztynie".

Spośród dużych projektów mieszkańcy najwięcej swoich głosów oddali na:
* "Remont drogi gminnej 228036G z Rakowca w stronę Bielicy".Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Gniew

Lokalizacja: plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew Telefon 58 5352255
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości