Budżet obywatelski Głuchołazy 2017

Budżet obywatelski Głuchołazy 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.09.2017 - 06.10.2017
  2. Głosowanie 09.11.2017
  3. Ogłoszenie wyników 15.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Głuchołazy 2017: zasady

Głosowanie zaplanowano na 9 listopada 2017r. w godzinach 12.00-18.00 we wskazanych punktach na terenie gminy, m.in.: CIT, szkołach, świetlicach wiejskich.

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat.

Głosowanie odbywa się w sposób jawny poprzez wypełnienie karty do głosowania i wybór tylko jednego wniosku w kategorii ,,małe projekty” oraz jednego wniosku w kategorii ,,duże projekty” z listy wniosków, która zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Karty do głosowania są dostępne w punktach głosowania.

Każdy głosujący zobowiązany będzie do okazania dokumentu tożsamości.

Głos zostanie uznany za nieważny, jeśli głosujący nie wybierze żadnego zadania, lub odda więcej niż jeden głos, jeśli głosujący nie podpisze karty do głosowania, jeśli głosujący nie podpisze listy obecności.

http://gmina.glucholazy.sisco.info/zalaczniki/6776/Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_22-07-2016_11-40-32.pdf

Wnioski wybrane do realizacji podczas głosowania:
Projekty duże:
1. Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice
Projekty małe:
1. Siłownia zewnętrza w Gierałcicach
2. Zakup komputerów oraz czytników e-booków do biblioteki publicznej w Głuchołazach

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Głuchołazach

Lokalizacja: Rynek 15, 48-340 Głuchołazy Telefon 77 4092120
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości