Budżet obywatelski Głubczyce 2018

Budżet obywatelski Głubczyce 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 21.12.2017 - 12.01.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 14.03.2018 - 30.03.2018
  3. Składanie wniosków projektów 09.01.2018 - 16.02.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.02.2018 - 09.03.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.03.2018
  6. Głosowanie 03.04.2018 - 13.04.2018
  7. Ogłoszenie wyników 20.04.2018
  8. Realizacja projektów 20.04.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Głubczyce 2018: zasady

200 000 zł przeznaczono na realizację pierwszego budżetu obywatelskiego, wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogła zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego został udostępniony na stronie internetowej gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

Zadania mogły dotyczyć spraw definiowanych jako zadania własne gminy, na nieruchomościach stanowiących jej własność oraz w czasie ustalonego roku budżetowego. Nie mogły to natomiast być projekty polegający na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

Należało je zgłaszać w wersji pisemnej w sekretariacie urzędu miejskiego, lub listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14, lub drogą elektroniczną na adres um@glubczyce.pl.

Głosowanie odbywało się w sposób tradycyjny i drogą elektroniczną. Mogli brać w nim udział tylko pełnoletni (w dniu głosowania mają ukończone 18 lat) mieszkańcy miasta. Każdy z nich mógł oddać tylko jeden głos.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe można znaleźć na stronie internetowej gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2018.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Głubczyce

Lokalizacja: ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce Telefon +48 774853021-24
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości