Budżet obywatelski Głogów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Głogów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 21.05.2018 - 29.06.2018
  2. Głosowanie 01.10.2018 - 26.10.2018
  3. Ogłoszenie wyników 09.11.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Głogów 2018: zasady

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Głogowa, niezależnie od wieku. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć miejsc na mieniu gminnym. Nie mogą to być jednak wnioski do realizacji na mieniu instytucji podległych miastu (np. nie można zgłosić placu zabaw przy przedszkolu).
Tegoroczne głosowanie odbywa się w dniach 1-26 paździenika. Wyniki mamy poznać do 9 listopada.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Głogowie

Lokalizacja: Rynek 10, 67-200 Głogów Telefon 76 726 54 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości