Budżet obywatelski Głogów Małopolski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Głogów Małopolski 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.08.2017 - 15.09.2017
  2. Głosowanie 23.11.2017 - 24.11.2017
  3. Ogłoszenie wyników 27.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Głogów Małopolski 2017: zasady

Projekty można było zgłaszać od 10 sierpnia do 15 września 2017 r. Wybór projektów odbył się w głosowaniu bezpośrednim, w którym mogli uczestniczyć osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie miasta Głogów Małopolski. Głosować można tylko jeden raz poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego odbiór karty do głosowania. Burmistrz Głogowa Małopolskiego wyznaczył miejsce i termin przeprowadzenia głosowania na terenie miasta Głogów Małopolski. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostały wpisywane do projektu budżetu Gminy Głogów Małopolski na rok 2018.

Wybrano projekty z Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
Do realizacji w ramach Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zostają skierowane następujące projekty:
1) chodnik na ul. Polnej w Głogowie Młp. - ul. Polna od numeru 71A w stronę ul. Cichej w Głogowie Małopolskim;
2) oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w Głogowie Małopolskim;
3) dokończenie oświetlenia ul. Kościuszki w Głogowie Małopolskim;
4) siłownia plenerowa - Outdoor fitness - tereny rekreacyjne przy ul. Jana Pawła II w Głogowie Małopolskim.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski Telefon + 17 85 151 24
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości