Budżet obywatelski Głogów Małopolski 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Głogów Małopolski 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.10.2018 - 26.10.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.10.2018 - 31.10.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.11.2018
  4. Głosowanie 12.11.2018 - 26.11.2018
  5. Ogłoszenie wyników 07.12.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Głogów Małopolski 2018: zasady

Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego.
Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy miasta Głogów Małopolski, którzy w dniu ich zgłoszenia ukończyli 13 rok życia.
Każdy mieszkaniec miasta Głogów Małopolski, który ukończył 13 rok życia, może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt.
Projekty można zgłaszać od 08.10.2018 do 26.10.2018
Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów od 27.10.2018 do 31.10.2018
Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie do 09.11.2018
Głosowanie od 12.11.2018 do 26.11.2018
Oficjalne ogłoszenie wyników do 07.12.2018

Lista zadań wybranych do realizacji na 2019 rok.
1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Głogów Małopolski poprzez zakup specjalistycznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Głogowie Młp.
2. Budowa chodnika na ulicy Polnej.
3. Doposażenie placu zabaw przy ul. Menerki.
4. Rozbudowa monitoringu ulicznego na os. Niwa.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski Telefon + 17 85 151 24
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości