Budżet obywatelski Gliwice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Gliwice 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 19.12.2017 - 26.01.2018
  2. Maraton pisania wniosków 15.02.2018 - 26.02.2018
  3. Składanie wniosków projektów 15.01.2018 - 26.01.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.01.2018 - 20.04.2018
  5. Głosowanie 04.06.2018 - 25.06.2018
  6. Ogłoszenie wyników 20.07.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.01.2019

Budżet obywatelski Gliwice 2018: zasady

Pula na budżet obywatelski w Gliwicach została w tym roku zwiększona do 6 mln zł.

W 2019 roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowanych 86 zadań spośród 206 poddanych pod głosowanie. Co ważne, będą to propozycje ze wszystkich 21 gliwickich osiedli, bo dla każdej osiedlowej listy zadań przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny. 79 zadań zostało wyłonionych w ramach puli podstawowej, a 7 w puli dla aktywnych, na osiedlach z największą frekwencją (Ostropa, Bojków, Stare Gliwice, Czechowice, Łabędy, Wojska Polskiego, Zatorze).

Do realizacji trafią przede wszystkim zadania, w efekcie których pojawią się nowe przestrzenie do spędzania wolnego czasu oraz zajęcia wzbogacające osiedlowe oferty ogólnodostępnych zajęć kulturalnych i rekreacyjnych w osiedlach. Kolejna grupa zadań to – podobnie jak w latach ubiegłych – przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące np. dróg, chodników, miejsc parkingowych czy też oświetlenia

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gliwicach

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Telefon 32 231 30 41
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości