Budżet obywatelski Gliwice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Gliwice 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 14.11.2017 - 28.11.2017
  2. Składanie wniosków projektów 24.02.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.02.2017 - 31.03.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.05.2017
  5. Głosowanie 15.05.2017 - 22.06.2017
  6. Ogłoszenie wyników 14.07.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.07.2018

Budżet obywatelski Gliwice 2017: zasady

Gliwicki Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest okazją aby zmienić swoje najbliższe otoczenie. To mieszkańcy zgłaszają projekty, które warto zrealizować, także oni wybierają te najlepsze, które będą realizowane. W Gliwicach kwota Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego co roku jest wyższa - w tym wyniosła 4 mln 500 000 zł. Rozdysponowano ją co do grosza.

W sumie jednak na zadania z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wydane zostanie 5 160 760 zł.

Wnioski do budżetu składali radni i mieszkańcy. Składanie wniosków rozpoczęło się 24 lutego, ogłoszono wnioski do realizacji 4 maja.

Oddano 19 tys. 442 ważne głosy: głosowanie odbywało się elektronicznie i za pomocą papierowych formularzy. Łącznie oddani głosów 20 tys. 043 (nieważnych było łącznie 961.

Tak zadecydował prezydent Gliwic, który w związku z bardzo dużą aktywnością gliwiczan i szczególnym zaangażowaniem mieszkańców kilkunastu dzielnic zwiększył kwotę przeznaczoną na pulę dla aktywnych.

Głosowanie w ramach GBO rozpoczęło się 15 maja i trwało do 12 czerwca.

Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy mieszkaniec Gliwic. Niepełnoletni, którzy na przykład umieją się podpisać, również mogli oddać swój głos w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
Wynika to z orzecznictwa sądów, zgodnie z którym organy samorządowe nie mogą ograniczać mieszkańcom, na przykład ze względu na wiek, uprawnienia do wyrażania opinii w toku konsultacji.
Należy więc przyjąć, że mieszkaniec, który jest w stanie spełnić formalne wymogi głosowania, może wziąć w nim udział. Tak więc głos oddany przez mieszkańca, który co najmniej rozpoczął proces edukacji szkolnej powinien zostać uznany za ważny.

Każdy mieszkaniec Gliwic mógł oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.

W 2018 roku zrealizowane zostanie w Gliwicach 71 zadań zaproponowanych przez gliwiczan – zdecydowana większość spośród 103 poddanych pod głosowanie. Co ważne, będą to propozycje z wszystkich 21 osiedli, bo dla każdej osiedlowej listy przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny. W ramach puli podstawowej wyłonione zostało 58 zadań. Kolejne 13 skierowano do wykonania w ramach puli dla aktywnych, czyli na tych osiedlach, których listy poparło dwukrotnie więcej osób niż było to wymagane przy progu minimalnym.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gliwicach

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Telefon +32 231 30 41
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości