Budżet obywatelski Giżycko 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Giżycko 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 06.04.2018
  2. Głosowanie 28.05.2018 - 22.06.2018
  3. Ogłoszenie wyników 13.07.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Giżycko 2018: zasady

Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat: listownie, osobiście lub drogą elektroniczną, w terminie od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r. Nie było ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę, propozycję każdego projektu należało złożyć na nowym formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka, a zgłoszone projekty musiały dotyczyć wybranej, konkretnej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku. Każda propozycja projektu musiała być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.

W tegorocznej edycji Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 500 000 zł – po 100 000 zł w każdej z pięciu kategorii: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka.
Mieszkańcy Giżycka mogli głosować na propozycje projektów, które otrzymały pozytywną opinię Zespołu ds. GBO, w terminie od 28 maja do 22 czerwca 2018 roku.
W tegorocznej edycji GBO wpłynęło 37 projektów.
W wyniku głosowania do realizacji przeznaczonych zostało 12 pomysłów (Sport: 2, Kultura: 4, Ekologia: 3, Edukacja: 2, Infrastruktura, architektura i urbanistyka: 1).
WYNIKI:
W kategorii Sport:
1. Tenis dla wszystkich – bezpłatne ogólnodostępne korty tenisowe,
2. Bojerowe Giżycko

W kategorii Kultura:
1. Organizacja dnia otwartego „Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko 2019”
2. Giżycka biblioteka chustowa
3. Wystawa zdjęć z okazji Dnia Matki: historie nasze codzienne
4. Giżycka biblioteka rodzicielska

W kategorii Ekologia:
1. Dzieci przyjaciółmi zwierząt
2. Wsparcie dla opiekunów bezdomnych zwierząt
3. Regatta cleaning service

W kategorii: Edukacja:
1. Wymiana młodzieży polsko-litewskiej
2. Bezpieczne Giżycko, czyli umieszczenie 10 defibrylatorów AED w przestrzeni miasta

W kategorii Infrastruktura, Architektura i Urbanistyka:
1. Giżycka pętla rowerowa

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Giżycku

Lokalizacja: ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Telefon +87 7324 111
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości