Budżet obywatelski Giżycko 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Giżycko 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Głosowanie 18.09.2017 - 29.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Giżycko 2017: zasady

W tegorocznej, już piątej, edycji Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 500 000 zł – po 100 000 zł w każdej z pięciu kategorii: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka.
Mieszkańcy Giżycka, w piątej już edycji GBO, złożyli 42 propozycje projektów.

Propozycje przedsięwzięć można było składać od 1 do 30 czerwca 2017 roku. Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat, listownie, osobiście lub drogą elektroniczną. Nie było ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę, propozycję każdego projektu należało złożyć na formularzu określonym przez burmistrza Giżycka, a zgłaszane projekty dotyczyć miały wybranej, konkretnej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku. Każda propozycja projektu musiała być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęło 4345 głosów. W wyniku głosowania zrealizowanych zostanie osiem pomysłów. Po jednym z kategorii SPORT, KULTURA, EKOLOGIA, dwa z kategorii EDUKACJA oraz trzy z kategorii INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA.

W kategorii Sport:
1. Bezpieczne Regatokilometry – zakup 9-osobowego busa do bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży oraz sprzętu Giżyckiej Grupy regatowej na regaty i zgrupowania.

W kategorii Kultura:
1. Organizacja Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej i Lata z Chrystusem – organizacja trzech wydarzeń o charakterze kulturalnym, a także religijnym, skierowanym do mieszkańców Giżycka.

WYNIKI:
W kategorii Ekologia:
1. Stop komarom – wieża dla jerzyków – budowa pięciu, około 10-metrowych wież w różnych miejscach Giżycka, mających na celu pomoc ptakom jerzykom, które zjadają dziennie 20 tysięcy komarów.

W kategorii Edukacja:
1. Psi wybieg – wyodrębnienie w parku im. Jana Pawła II ogrodzonego terenu, przygotowanego pod wybieg dla psów, postawienie ławek dla właścicieli, ustawienie automatu z workami na nieczystości, kran z wodą, miski dla psów, kosz na smieci.
2. Wymiana młodzieży polsko-litewskiej – poznanie kultury i tradycji oraz histsorii obu krajów.

W kategorii Infrastruktura, Architektura i Urbanistyka:
1. Podświetlenie Krzyża Brunona
2. Przebudowa wyjazdu na odcinku od parkingu kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe do ul. Wiejskiej – wymiana zniszczonych betonowych elementów oraz wyprofilowanie przekroju drogi co przyczyni się do odprowadzania wody z opadów atmosferycznych.
3. Plac zabaw na skarpie Moniuszki – modernizacja istniejącego placu zabaw, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem ziemi, postawienie paneli edukacyjnych w formie ogrodzenia.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Giżycku

Lokalizacja: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Telefon +87 7324 111
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości