Budżet obywatelski Gdynia 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gdynia 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.02.2019 - 18.03.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.03.2019 - 28.05.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.06.2019
  4. Głosowanie 17.06.2019 - 01.07.2019
  5. Ogłoszenie wyników 08.07.2019
  6. Realizacja projektów 31.12.2019

Budżet obywatelski Gdynia 2019: zasady

W tym roku procedura budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 15 lutego. Mieszkanki i mieszkańcy Gdyni do 18 marca mieli czas na przygotowanie i złożenie pomysłów na zmiany w swoim mieście. Na ich realizację zostało przeznaczonych dokładnie 10 158 500 zł plus premia w ramach „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła 392 940 zł. To nagroda w postaci realizacji dodatkowego projektu (ze środków miasta) dla dzielnicy, gdzie odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu.

Tegoroczna 6. edycja BO to nie tylko nowe pomysły na zmiany w Gdyni – zmienił się także sam budżet obywatelski. Gdynianie i gdynianki mogli zgłaszać zarówno projekty dzielnicowe, jak i miejskie – dotyczące wszystkich mieszkańców i mieszkanek lub obszaru większego niż tylko jedna dzielnica.

Łączna pula środków na tegoroczną edycję BO to było ponad 10 milionów złotych – na projekty dotyczące poprawy przestrzeni, inwestycje oraz – po raz pierwszy – na działania „miękkie”, np. związane z kulturą, edukacją, integracją społeczną.
1,5 miliona zł przeznaczone zostało na projekty miejskie, a pozostałe 8,5 mln zł – na zadania w poszczególnych dzielnicach. Te ostatnie będą się dzielić na małe (do 10 tys. zł) i duże (do 90 proc. puli środków na dzielnicę).

BO 2019 w Gdyni to pierwsza tegoroczna procedura budżetu obywatelskiego na Pomorzu przeprowadzana w oparciu o nowe przepisy ustawowe. To także jeden z pierwszych w Polsce procesów tego typu, którego formuła jest bardziej dyskusyjna, oparta o bezpośredni dialog z mieszkańcami i mieszkankami.

Projekty miejskie – nowy poziom BO – został przygotowany - jak podaje miasto Gdynia - w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów. Wzięli w nich udział mieszkańcy i mieszkanki oraz miejscy urzędnicy, a wspólną pracę nad projektami poprzedziła diagnoza potrzeb.

Podobnie, jak składanie propozycji zadań dzielnicowych, zapisy na warsztaty oraz wspólne diagnozowanie potrzeb w skali całego miasta odbyły się między 15 lutego a 18 marca. Wybór projektów, które trafią do realizacji, nastąpił jak co roku w formie głosowania – między 17 czerwca a 1 lipca.

O północy w nocy z 18 na 19 marca zakończyło się przyjmowanie projektów dzielnicowych w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019. Gdynianki i gdynianie złożyli ich aż 341 – najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych edycji.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania ogłoszona została do 5 czerwca. Głosowanie rozpoczęło się 17 czerwca i zakończyło 1 lipca. Wyniki ogłoszono 8 lipca.

Liczba projektów złożonych w dzielnicach
Babie Doły: 17
Chwarzno – Wiczlino: 23
Chylonia: 22
Cisowa: 17
Działki Leśne: 11
Dąbrowa: 26
Grabówek: 12
Kamienna Góra: 10
Karwiny: 12
Leszczynki: 17
Mały Kack: 14
Obłuże: 27
Oksywie: 10
Orłowo: 14
Pogórze: 15
Pustki Cisowskie – Demptowo: 11
Redłowo: 15
Śródmieście: 19
Wielki Kack: 14
Witomino: 15
Wzgórze św. Maksymiliana: 20

W tym roku wybierano spośród 260 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Dąbrowie – 23, najmniej na Oksywiu i Karwinach - po sześć. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie, mieszkańcy wskazali do realizacji 109 projektów dzielnicowych: 28 dużych i 81 małych (oraz pośrednio Projekt +1 wynikający z najwyższej frekwencji).

WYNIKI BO 2019 w Gdyni:


* BO 2019: głosowanie na projekty miejskie
Najwyższą frekwencję – 38,82 procent proc. głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy „Projekt +1”: „Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora” o wartości 392 940 zł.

* BO 2019: frekwencja w głosowaniu
- Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów - 1579 - otrzymał zwycięski projekt z Pustek Cisowskich – Demptowa: „Miejsca zabawy i rekreacji – plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu SP16”.

- Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP nr 40”: 527 670 zł. (Chylonia).

- Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji, to „Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego ‘Uwaga jeże’ przy ul. Miętowej” 1 182 zł. (Dąbrowa)

W tym roku w żadnej z dzielnic nie wykorzystano całej puli środków. Niewielkie kwoty pozostały w Cisowej (400 zł), na Chyloni (710 zł) i Leszczynkach (1600 zł).
318 466 zł nie rozdysponowano na Chwarznie – Wiczlinie, 205 526 zł na Witominie, a 177 105 zł – na Obłużu.

W skali całego miasta nie rozdysponowano:
* z puli dzielnicowej: 1 305 122 zł
* z puli miejskiej: 980 000 zł.

Wyniki BO 2019 w Gdyni pod adresem: https://gdynia.zetwibo.pl/votingResult/publicResults

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Gdyni

Lokalizacja: Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Telefon 58 66 88 000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości