Budżet obywatelski Gdańsk 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Gdańsk 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.03.2019 - 16.04.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.04.2019 - 31.07.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2019
  4. Głosowanie 09.09.2019 - 23.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 30.09.2019
  6. Realizacja projektów 30.09.2019

Budżet obywatelski Gdańsk 2019: zasady

20 marca rozpoczęto w Gdańsku 7. edycję budżetu obywatelskiego. Do 16 kwietnia każda gdańszczanka, każdy gdańszczanin będzie mógł złożyć projekt, czyli zgłosić propozycję, co zmienić w swojej dzielnicy lub w mieście.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2019 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku w wysokości 543 609 zł.

Harmonogram:

a) 20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów;
b) 17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów;
c) do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania;
d) 9 – 23 września 2019 r. – głosowanie;
e) do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Zasady prowadzenia budżetu obywatelskiego przyjęte podczas styczniowej sesji Rady Miasta przyniosą kilka znaczących zmian. Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zasad, każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w budżecie obywatelskim (brak wymogu zameldowania został zniesiony dwa lata temu).

Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta, ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego (zmiana ta wynika z nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym), 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.

W tym roku w budżecie obywatelskim nowością jest także możliwość zgłaszania projektów w 35 dzielnicy: Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Podobnie jak do tej pory składanie projektów będzie polegało na wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku poprze stronę www.gdansk.pl W Urzędzie Miejskim i w jednostkach miejskich będą wyznaczone osoby, które pomogą określić koszt projektu, sprawdzą plany zagospodarowania przestrzennego czy własność gruntu.

Od 2013 roku w Gdańsku odbyło się 6 edycji budżetu obywatelskiego. Łącznie ponad 77 milionów złotych zostało przekazanych do decyzji mieszkańców. Spośród 2079 projektów złożonych w latach 2013 – 2018 do realizacji wybranych zostało 393 projektów na łączną kwotę prawie 58 milionów zł.

Powstało m.in. 13 siłowni zewnętrznych, 13 boisk, zmodernizowano kilometry dróg i chodników a także zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez monitoring zewnętrzny. To tylko mała część z propozycji gdańszczan.

We wrześniu 2018 r. odbyło się głosowanie na projekty 6 edycji BO w Gdańsku, w którym wzięło udział 48760 mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 82 projekty, które zostaną zrealizowane w latach 2019/2020. Wśród wygranych są m.in. modernizacje terenów zielonych, budowy placów zabaw, boisk czy zajęcia sportowe.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Gdańsku

Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Telefon 58 323 60 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości